Music & Lyrics Search Engine
The huge database of Album, Songs & Lyrics at music.xcess.info
Search Lyrics :
Search Albums
 A  B  C   D  E  F   G  H  I   J  K  L   M  N  O   P  Q  R   S  T  U   V  W  X   Y  Z 
 
Toby Keith - White Trash With Money
Fugees - Greatest Hits (Disc 02)
Dru Hill - Enter The Dru
Lutricia McNeal - Metroplex #1
Jennifer Lopez - This Is Me Then
Tom Jones - Mr Jones
Tarkan - Dudu (Oezguer Buldum Remix)
Aðlamadan ayrýlýk olmaz
Hatýralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taþýr
Aþk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaþarýz
Ooo o da biliyor
Ooo o da seviyor
Ooo
Bile bile kafa tutuyor aþka gözü kara
O yine bildiðini okuyor...
Çiçek gibi tazecik,
Kýymetli bi tanecik,
Ana sütü gibi tertemiz...
Dudu dudu dilleri,
Lýkýr lýkýr içmeli,
Gözleri derya deniz...

Bu gönül ona torpil geçiyor
Etrafýnda fýr dönüyor
El bebek gül bebektir o...
Ne yapsa inadýna hoþ görüyor
Kara kara düþündürüyor
Ooo onun da içi gidiyor
Ooo o da tasalanýyor
Ooo
Bile bile kafa tutuyor aþka gözü kara
O yine bildiðini okuyor
Sen güldüðüme bakma,
Gör de duy da inanma,
Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça
Aldýðýn her nefeste
Attýðýn her adýmda burda olsa
Cancaðýzým yanýmda olsa...
Ata ata dertleri hep içime att.ým
Ýnsan gibi yaþamak benim de hakkým
Ýçimdeki zemberek kýrýldý artýk
Tamiri mümkün deðilse iþte o gün yandýk
Her gün yaðmur yaðabilir,
Ýnsan hata yapabilir,
Birbirimize tutunursak,
Belki güneþ doðabilir...
Back to previous Page Main Page
. . . . . Aðlamadan ayrýlýk olmaz Hatýralar uslu durmaz Kalanlar gideni gönlünde taþýr Aþk sevene yük olmaz Biz böyle bilir böyle yaþarýz Ooo o d
album music parole lyric lyrics paroles search download mp3 mp4 hits top download chercher albums covers front back cd jaquettes free gratuit telecharger download mp3 moteur recherche trouver burning mp3 wma mp4 tunisia tunisie online en ligne internet winamp