Music & Lyrics Search Engine
The huge database of Album, Songs & Lyrics at music.xcess.info
Search Lyrics :
Search Albums
 A  B  C   D  E  F   G  H  I   J  K  L   M  N  O   P  Q  R   S  T  U   V  W  X   Y  Z 
 
Justin Timberlake - Justified
Monster Magnet - God Says No
Sandra - Wheel Of Time
Greedence Clearwater Revival Cd 1
Dr Dre - Pretox (Mixed By Mick Boogie)
Hits & Co. Dance Vol 1
Luniz - Silver And Black
Tarkan - Sorma Kalbim
Sen önce taný, bil kendini
Sarýl da kalbine
Sonra beni sev dedi
Hepimiz yalnýzýz bu yolda
Hayat denilen oyunda<.br>Önce seni sonra beni bul dedi
Kýrýlma,
Yapma Kalbin,
Darýlma...
Nedeni var her þeyin
Suçlu, sorumlu arama
Sorma, sorma kalbim sorma
Bilirsin sen aslýnda
Yok ki kaybeden aþkta

Ýçime süzülür gizlice, mahsun gözyaþlarým
Sessiz kalýrým haklý gidiþine

Dedi ki yalnýzýz bu yolda, ömür denilen rüyada,
Sen, sen ol tutsak etme aþký zamana...
Kýrýlma, yapma kalbim
Back to previous Page Main Page
. . . . . Sen önce taný, bil kendini Sarýl da kalbine Sonra beni sev dedi Hepimiz yalnýzýz bu yolda Hayat denilen oyunda<